wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacy Statement

Displayverzekering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoekersgegevens

Wanneer u deze website bezoekt wordt bepaalde informatie (zoals uw ip-adres, domeinnaam, de pagina’s die u op onze website bezoekt, etc.) automatisch geregistreerd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Cookies

De website www.displayverzekering.nl 

Persoonsgegevens

U kunt onze website anoniem bezoeken, dus zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij wij wel om bepaalde persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld wanneer u een polis af wilt sluiten, om met u te corresponderen of uw aanvraag voor informatie te verwerken. De informatie die Displayverzekering in dat geval verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot afsluiten polis, correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Displayverzekering zal de verzamelde gegevens nooit verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van bezoekers te beschermen. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Zie ook: www.justitie.nl. Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Informatie van derden

De website van Displayverzekering kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites, die buiten het domein van Displayverzekering liggen. Displayverzekering is niet verantwoordelijk voor de privacyaspecten van deze websites. Deze privacy statement is alleen van toepassing op de website van Displayverzekering.

Wijzigingen

Displayverzekering behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.